Stacks Image 66
Click and type your translation hereClick and type your translation here
Stacks Image 192
Stacks Image 196
Stacks Image 194
NATURE-ART is een initiatief van John van Schipstal en Henry Kuppen. Visie van NATURE-ART is om met zo min mogelijk ingrepen in natuurlijk materiaal een zo groot mogelijk effect van verwondering te bereiken; door eenvoudige, creatieve toepassingen natuurlijk materiaal transformeren in kunstobjecten. NATURE-ART exposeerde verschillende kunstwerken op de World-Expo Floriade 2012 in Venlo. Ook zijn creaties opgenomen in privécollecties.

De beide kunstenaars vinden hun inspiratie in de natuur en werken dan ook voornamelijk met natuurlijke materialen als hout. Ze zetten dit om in beeldende objecten en plaatsen die in het landschap. Op die manier ontstaat interactie tussen de objecten en de omgeving. Door weersinvloeden ontstaat een wisselwerking tussen de objecten en de omgeving en krijgen beide extra inhoud en betekenis. Benamingen van deze manier van werken zijn ‘environmental art’, ‘ecological art’ of ‘art in nature’.

Geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met 'art in nature'? Dan kunt u bij NATURE-ART ook terecht voor creatieve workshops.
NATURE-ART ist eine Initiative von John van Schipstal und Henry Kuppen. Ziel ist es mit minimalen Änderungen an natürliche Materialien das größtmögliche Aufsehen zu erreichen; durch einfache, kreative Anwendungen natürliche Materialien umwandeln in Kunstobjekte. NATURE-ART hat verschiedene Kunstwerke auf der  Welt-Expo Floriade 2012 in Venlo gezeigt. Es gibt auch Kreationen in privaten Sammlungen. 

Beide Künstler finden ihre Inspiration in der Natur und arbeiten deshalb in erster Linie mit natürlichen Materialien wie Holz. Sie verwandeln diese Materialien in visuelle Objekte und stellen sie in die Landschaft. Somit entsteht ein Austausch zwischen den Objekten und ihrer Umgebung. Durch Verwitterung entsteht eine Wechselwirkung zwischen den Objekten und der Umwelt, und bekommen beide zusätzliche Inhalte und Bedeutung. Bezeichnungen für diesen Ansatz sind "Environmental Art", "Ecological art" oder "Art in Nature“.

Sind Sie daran interessiert selber mit Art in Nature zu arbeiten? NATURE-ART bietet Ihnen auch Kreativ-Workshops.
NATURE-ART is an initiative by John van Schipstal and Henry Kuppen. The project aims to amaze and have maximum impact with minimum intervention. Natural materials are innovatively transformed into art objects via simple, creative applications. NATURE-ART has exhibited several works of art at World-Expo Floriade 2012 in Venlo. Various creations have also been included in private collections.

As both artists find their inspiration in nature, they mainly work with natural materials such as wood. These materials are made into figurative objects which are placed in the landscape to ensure interplay between the sculptures and their surroundings. Various weather conditions result in qualitatively different interactions between object and environment that convey deep-seated substance and meaning. This working method is often referred to as ‘environmental art’, ‘ecological art’ or ‘art in nature’.

Interested in taking up 'art in nature' yourself? NATURE-ART also organises creative workshops.